Rượu Vodka Danzka nhôm 1 lít 1.000ml / 40%

330.000 

Rượu Vodka,
truyền cảm hứng cho thế giới Cocktail này thường uống 2 cách sau:  Uống
neat, uống trực tiếp kiểu ly Shot ướp lạnh hoặc ủ ấm tùy thời tiết.

  Pha
Cocktail: Là cảm hứng cho sáng tạo các món Cocktail.